Velkommen   Om oss
 

Velkommen til Ferd Forlag AS

Her kan du kjøpe boken Vågestykket - veien mot felleskapet av Inger Anita Herheim.
Forfatter er Inger Anita Herheim (1962), bosatt på Voss. Utdannet fysioterapeut.
Videreutdanning i norsk psykomotorisk fysioterapi og kognitiv terapi.
Vågestykket er hennes første utgivelse.
 
Boken koster kr 298,- + kr 59 i ekspedisjonsgebyr (porto, etc).


 Handlekurven er tom.

Utdrag av bokmeldingar til Vågestykket


Patrick Kermit

Professor i funksjonshemming og samfunn NTU

Tidskr Nor Legeforen nr.23-24,2015:135

«Forfatteren får frem hvordan hun har måttet mobilisere alle sine ressurser for å nå målene hun har satt seg. Man blir ydmyk når man leser om antrengelsene og de innsiktfulle teknikkene hun har tatt i bruk». «Vi trenger flere slike bøker på norsk, og jeg anbefaler denne for alle som ønsker å få innblikk i hva hørselshemming kan innebære».


Nils Kvamsdal

Avisa Hordaland 18.04.2015

«Det som imponerer mest med «Vågestykket», ved sida av at boka er uvanleg velskriven, har eit rasjonelt og godt språk og ei flytande og god framstilling, er forteljinga om korleis eit menneske som vel å ta styringa over sitt eige liv og ikkje let andre få avgjere kva du kan klare eller ikkje til slutt kan nå måla sine. Uansett kor urimeleg desse måla kan synast for alle andre». «Å dele ut merkelappen «Årets viktigaste bok» midtvegs i april, er ein risikosport. Men det vert neppe gjeve ut mange viktigare bøker i 2015 enn Herheim si Sjølvbiografiske «Vågestykket. Veien mot fellesskapet».


Katharine Cecilia Williams

Psykologspesialist

Blogg: Høre meg selv tenke.

«Inger Anita har begått det vågestykket å fortelle sin historie. Jeg håper den når ut til alle som kan ha nytte av den. Men jeg ser for meg at nettopp den som kan ha nytte av den også opplever den litt «skummel». Som psykolog som har jobbet med hørsel i en årrekke, har jeg jo sett hvor smertefulle noen bekymringer kan være. Tanken på kanskje å skulle miste enda mer hørsel kan fortone seg katastrofal. Inger Anita pakker det ikke inn - hørselen hennes blir dårligere. Mye dårligere. Og det får alvorlige konsekvenser. Uten å avsløre for mye, vil jeg likevel skynde meg å si at historien er optimistisk. For - dersom du synes tanken på å lese om en prosess inn i (nær) døvhet er uutholdelig, så trenger kanskje nettopp du å lese boken?» «Som fagperson trengte jeg på min side å lese om hvordan hverdagen kan fortone seg når de som skal hjelpe svikter».


Leser på Facebook 18.05.2015

«Jeg har lest boken og bærer den med meg i mitt indre. Den rører ved mange strenger. Først og fremst følte jeg på den daglige smerten, ensomheten og kampen det lille barnet hadde. Men jeg ble også full av beundring for det motet hun utviste - Og ikke minst hennes kreative løsninger i håp om et bedre liv i fellesskapet. Boken er også skrevet slik at vi som er hørselshemmet, kan kjenne oss igjen i mye og hjelpe oss å sette ord på egne erfaringer. Det gir selvsagt ikke bedre hørsel, men å være i bås med flere er bedre enn å stå alene med ensomhetsfølelsen. Denne boken er veldig god! Fra meg får den terningkast 6!»


 
 


 
        Rediger